ZPPL
STREFA DLA CZŁONKÓW:
Login:
Hasło:
 

 Procedura przyjmowania

  1. Prawa i obowiązki członków Związku oraz kompetencję Zarządu i Zebrania Ogólnego odnośnie przyjmowania członków określa STATUT Związku "Pracodawcy Przemysłu Lekkiego", Rozdział 3 - Członkowie, ich prawa i obowiązki.

  2. Kandydat na członka Związku wypełnia DEKLARACJĘ przystąpienia do Związku "Pracodawcy Przemysłu Lekkiego" i doręcza do biura Związku.

  3. O przyjęciu członka decyduję Zarząd.

  4. Każdy przyjęty członek otrzymuję pismo informujące o przyjęciu w poczet członków Związku oraz statut i podstawowe uchwały Zebrania Ogólnego członków


Deklaracja przystąpienia (formularz deklaracji)
Statut (w załączeniu)


 
 
adm